CMS'en bij waterschappen

Welk Content Management Systeem (CMS) gebruikt een waterschap en wie is de leverancier of bouwer van de website? 200 OK onderzoekt dit continue.

Versie: beta

Hergebruik van data

Creative Commons-Licentie Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie. Wil je deze informatie gebruiken dan is naamsvermelding noodzakelijk.
Je kunt contact met ons opnemen voor de gegevens die hier niet zijn gepubliceerd.

Welk CMS gebruiken Waterschappen voor hun belangrijkste website

Het gaat hier om de belangrijkste website van de waterschap.

CMS Aantal Waterschappen
SIMsite powered by Drupal 8
IPROX 6
Wagtail CMS 2
Drupal 2
EPiServer CMS 1
WordPress 1
Plone 1
Datum: 2-05-2024, bron: verzamelde data 200 OK

21 Nederlandse Waterschappen gebruiken 7 systemen

id Waterschap Systeem Leverancier
1Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden IPROXInfoProjects
2Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier SIMsite powered by DrupalSIMgroep
3Hoogheemraadschap van Delfland IPROXInfoProjects
4Hoogheemraadschap van Rijnland Wagtail CMSFour Digits
5Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Wagtail CMSFour Digits
6Waterschap Aa en Maas IPROXInfoProjects
7Waterschap Amstel Gooi en Vecht EPiServer CMSWaternet
8Waterschap Brabantse Delta SIMsite powered by DrupalSIMgroep
9Waterschap De Dommel SIMsite powered by DrupalSIMgroep
10Waterschap Drents Overijsselse Delta SIMsite powered by DrupalSIMgroep
11Waterschap Hollandse Delta SIMsite powered by DrupalSIMgroep
12Waterschap Hunze en Aa's WordPress
13Waterschap Limburg IPROXInfoProjects
14Waterschap Noorderzijlvest SIMsite powered by DrupalSIMgroep
15Waterschap Rijn en IJssel DrupalCipix Internetbureau Rotterdam
16Waterschap Rivierenland SIMsite powered by DrupalSIMgroep
17Waterschap Scheldestromen DrupalUrban Heroes
18Waterschap Vallei en Veluwe IPROXInfoProjects
19Waterschap Vechtstromen IPROXInfoProjects
20Waterschap Zuiderzeeland SIMsite powered by DrupalSIMgroep
21Wetterskip Fryslân PlonePythonUnited/Concept7

Datum: 2-05-2024, bron: verzamelde data 200 OK

Open source steeds vaker gebruikt, maar...

Wij publiceren hier niet langer het gebruik van open source. De reden is dat we steeds vaker in de markt horen dat er een open-source-cms is gebruikt, maar dat de code niet beschikbaar is. De overheidsinstantie is dan afhankelijk van haar leverancier en kan niet zonder meer overstappen naar een andere leverancier. Een van de voordelen van open source is daarmee voor heel veel overheden afgelopen.

Sinds april 2020 is er beleid dat stelt dat de broncode van overheidssoftware open source moet zijn, tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken.
De wijze waarop nu met "open source" geschermd wordt heeft ons doen besluiten hier pas weer over te publiceren als open source ook echt weer open en delen is.

De cijfers uit het verleden vind je op de website van 200 OK: Open source bij gemeenten.

Update

Database laatst bijgewerkt: 2-05-2024