Monitor digitale toegankelijkheid 2021

1 jaar verder: 4% aantoonbaar toegankelijk

Slechts 4% van de websites van de Nederlandse overheid is aantoonbaar goed toegankelijk voor mensen met een beperking. 200 OK heeft, naar aanleiding van signalen uit het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, de cijfers van het onderzoek dat precies een jaar geleden is uitgevoerd, geactualiseerd. Dit onderzoek is opnieuw gebaseerd op 7000 overheidswebsites.

Hoe ver zijn overheidsorganisaties?

De gegevens van de websites uit verschillende bronnen , die niet in het register op toegankelijkheidsverklaring.nl staan, hebben wij toegevoegd aan het register tot één overzicht. Dit leidt tot de volgende percentages:

Als we enkel kijken naar vermeldingen in het register zelf, dus naar ongeveer tweederde van alle overheidswebsites, komen we tot de volgende cijfers: Slechts 6% van de websites voldoet volgens de verklaring (A). 36% voldoet gedeeltelijk (B), 35% heeft eerste maatregelen getroffen (C) en 23% voldoet geheel niet (D).

Het wordt gestimuleerd een verklaring in dit register te publiceren maar dit is overigens niet verplicht. Dat mag ook op de eigen website.

Stijging onderzochte websites

Status toegankelijkheidsverklaring 20 september 2021 21 september 2020
Status A 4% 1%
Status B 24% 7%
Status C 23% 14%
Status D 15% 6%
Status E 34% 72%

Register toegankelijkheidsverklaringen

Het gebruik van het register neemt nog altijd toe. Vorig jaar op 22 september 2020 waren er 1050 verklaringen openbaar die over 1940 websites gaan. Op 20 september 2021 is dit aantal gestegen naar 2909. Daarnaast zijn er 139 verklaringen voor apps aangemaakt. In de toegankelijkheidsverklaringen van websites staan in totaal 4652 webadressen genoemd. Dit is naar schatting tweederde van het totaal aantal webadressen waar overheden verantwoordelijk voor zijn.

Groei toegankelijkheidsverklaringen

Datum Aantal verklaringen
juli 2020 101
september 2020 1073
november 2020 2180
januari 2021 2462
maart 2021 2564
mei 2021 2662
juli 2021 2813
september 2021 2909
Toon data als

Hoe pikken overheden het op

Gemeenten en provincies

Alle provincies hebben hun belangrijkste website geregistreerd in het register van toegankelijkheidsverklaringen. Van 30 gemeenten is geen (openbare) verklaring in het register aanwezig. Van de 30 gemeenten zijn er 27 die op de hoofdwebsite een verklaring hebben staan. Een organisatie is niet verplicht om gebruik te maken van het register. De meeste verklaringen op de websites van 27 gemeenten voldoen niet aan de Europese eis. 3 gemeenten noemen niets over toegankelijkheid.

Status websites jaar na dato

Vorig jaar hebben we een aantal websites gecontroleerd. De status:

Achtergrondinformatie bij dit onderzoek

De rekenwijze komt overeen met de monitor uit 2020. Dit jaar is er een schatting gedaan op basis van alle webadressen uit verschillende bronnen. Hier blijft na samenvoegen en opschonen ongeveer 7000 unieke adressen over.

Bronnen

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de toegankelijkheidsverklaringen die openbaar staan op toegankelijkheidsverklaring.nl. De peildatum is 20 september 2021.

De verzameling unieke domeinnamen waaronder een website van een overheidsorganisatie draait of domeinnamen waar overheden informatie hebben staan waarvoor ze verantwoordelijk zijn komen uit verschillenden bronnen:

7000 unieke domeinnamen

Alle webadressen zijn teruggebracht tot een unieke domeinnamen (zonder "www.") en subdomeinnamen. Vervolgens is deze data ontdubbeld. Er bleven 7633 unieke (sub)domeinnamen over waarvan een deel niet meer in gebruik bleek. Dit jaar was er weinig doorlooptijd om elk webadres te controleren (geautomatiseerd, semi-geautomatiseerd en handmatig). Uit een geautomatiseerde steekproef blijkt dat ongeveer 6% van de domeinnamen mogelijk geen website meer bevat. Zo blijft na afronding 7000 werkende domeinen over, dit getal komt overeen vorig jaar.

De afgelopen 2 jaar hebben heleboel overheidsorganisaties geïnventariseerd welke websites onder hun de verantwoording vallen. Veel oude en onveilige websites zijn gesaneerd. Daarnaast vinden overheden met enige regelmaat websites die ze nog niet in het vizier hadden. Dat verklaart ook dat het aantal websites dit jaar niet is af- of toegenomen.

Eerdere toegankelijkheidsonderzoeken

Er zijn de afgelopen 10 jaar diverse onderzoeken naar de digitale toegankelijkheid van de Nederlandse overheid uitgevoerd: