Toegankelijkheid bij onderwijsinstellingen

We hebben tot nu toe 111 verschillende websites bij Nederlandse onderwijsinstellingen gevonden. Op dit moment monitoren we de hoofdwebsites van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Digitale toegankelijkheid websites

Aantal hoofdwebsites bij verschillende onderwijsinstellingen

Onderwijstype Aantal websites
wetenschappelijk onderwijs 18
hoger beroepsonderwijs 36
middelbaar beroepsonderwijs 57
Bron: verzamelde data 200 OK

Update

Dit is een eerste versie van het overzicht van websites van onderwijsinstellingen. De data is nog onvolledig en er zitten vast nog fouten in de data. Jouw feedback is daarom welkom.
De database bevat ongeveer 111 mbo's, hobo's en wo's. Inmiddels hebben we minimaal 111 websites gevonden.

Database laatst bijgewerkt: 8-07-2024

Bronnen

  • Verzamelde data 200 OK
  • Toegankelijkheidsverklaring.nl
  • axe core (automatische toegankelijkheidstoets)