Toegankelijkheidsonderzoeken

Deze pagina is nog in concept. Update: 4 december 2023

Deze pagina bevat informatie rondom de onderzoeken en onderzoeksrapporten bij overheden.

Onderzoek doen

Sinds het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (TBDTO) er is, is er een enorme groei in de vraag naar onderzoeksrapporten. Immers, overheden zijn verplicht om aan verbetering van de toegankelijkheid van hun digitale dioenstverlening te werken en deze voortgang openbaar te publiceren. Dit doen zij via een toegankelijkheidsverklaring. En om aan de Wet digitale overheid (Wdo) te voldoen moeten ze de verklaring onderbouwen met een onderzoeksrapport of aangeven dat er binnen 6 maanden een onderzoek gaat worden uitgevoerd. Als de website of app binnen een jaar verdwijnt of vervangen wordt heeft het natuurlijk geen zin een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren. Doe dan het allernoodzakelijkste.

Aantal onderzoeken

In 2021 heeft het team van Digimonitor een inschatting gemaakt van het aantal websites. Deze schatting ligt op ongeveer 11700. Een onderzoeksrapport is 3 jaar geldig of tot het moment dat de website (of app) grondig is aangepast. Dat zou betekenen dat er jaarlijks gemiddeld 3900 onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Dat zijn er veel, heel veel. Dat zou betekenen dat alle ervaren onderzoekers in Nederland en België 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk moeten gaan om dit te realiseren.

Op 24-11-2023 waren er 2461 onderzoeksrapporten gebruikt in 2189 toegankelijkheidsverklaringen met status A of B. Dit zijn overigens geen unieke rapporten. Sommige rapporten kunnen voor meerdere verklaringen gebruikt worden. In een verklaring kunnen meerdere rapporten voor de onderbouwing gebruikt worden. Hieronder een top 5 van de aanbieders van toegankelijkheidsonderzoeken waarvan de rapportage gebruikt is voor verklaringen.

Onderzoeksbureau Aantal rapporten
Cardan 778
Stichting Accessibility 688
Swink en Firm Ground 345
200 OK 86
WCAG.nl 80
overige onderzoeksbureaus 301
overheid zelf 114
leverancier 69
Datum: 24-11-2023. Aantal keer dat een onderzoeksrapport gebruikt is in een verklaring. Bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en verzamelde data 200 OK

Onder de overige onderzoeksbureaus vallen circa 30 organisaties en zelfstandigen die onderzoeken uitvoeren. Hier zitten 4 buitenlandse organisaties bij. Swink en Firm Ground zijn in 2023 samen verder gegaan onder de naam Swink. Vandaar de samenvoeging van hun cijfers.

Alle bureaus die digitale toegankelijkheidsonderzoeken doen

Een alfabetisch overzicht van alle bureaus van een of meer werknemers die ooit in de afgelopen 4 jaar een onafhankelijk onderzoek digitale toegankelijkheid voor de Nederlandse overheid hebben uitgevoerd. De overheidsinstanties die zelf onderzoeken uitvoeren en de webbureaus die hun eigen werk controleren zijn niet in dit overzicht opgenomen. De helft van onderstaande organisaties hebben slechts incidenteel een onderzoek uitgevoerd. Een aantal hebben de afgelopen 2 jaar geen onderzoek meer uitgevoerd. Als onderzoeker is het belangrijk bij te blijven en constant met het vakgebied bezig te zijn.

 • 200 ok
 • Aally
 • AENOR
 • AnySurfer (België)
 • Atticus
 • BITV (Duitsland)
 • Bubblefish
 • Cap Gemini
 • Cardan
 • Digitaal EHBO
 • Digitaal Toegankelijk
 • Eleven Ways (België)
 • Firm Ground
 • Hameter
 • Hidde de Vries
 • Janita Top
 • Julia Zjochova
 • Keurmerkinstituut
 • Level Level
 • Media Duo
 • Nomensa (Groot-Brittannië)
 • Optelec
 • Ordina
 • Presenter
 • Rian Rietveld
 • Stichting Accessibility
 • Salves
 • Sogeti
 • Sowmedia
 • Swink
 • SYSQA
 • Tappan
 • Toegankelijk Online
 • van Lennep
 • WCAG.nl
 • Yvomar Training

Deelonderzoeken

Veel overheden maken gebruik van hetzelfde platform of systeem. Vroeger werden de websites op deze platforms door meerdere onderzoeksinstellingen telkens opnieuw onderzocht. De rapporten bevatten vaak dezelfde bevindingen als het gaat om de techniek. Overheden besparen veel geld door een initiatief van de onderzoeksinstellingen om een groot technisch onderzoek te doen. Er wordt nu één groot onderzoek gedaan op techniek. Overheden hoeven vervolgens nog slechts een contentonderzoek aan te vragen op die onderdelen op het platform waar de verschillen in zitten. Waar moet er dan op onderzocht worden?

Deelonderzoek content

Ook bekend onder de namen contentonderzoek en toegankelijkheidsonderzoek redactie. Het onderzoek kan bestaan uit:

Deelonderzoek techniek

Deze onderzoeken staan bekend onder verschillende namen, bijvoorbeeld 'Onderzoek op techniek', 'Systeemaudit', 'Systeemonderzoek', 'Platformonderzoek'. Een onderzoek op techniek vergt meer tijd dan een normale audit. Je werkt hier namelijk niet met een sample, maar moet alle aspecten van een systeem onderzoeken. Ook is het gewenst dat er uitgebreider gerapporteerd wordt zodat de contentonderzoeker een beeld heeft wat er nu nog wel en wat er niet meer onderzocht hoeft te worden. Bij voorkeur neem je ook een of meerdere implementaties mee in je onderzoek zodat dit deelonderzoek een zo'n compleet mogelijk beeld geeft van de toegankelijkheid van het systeem. Een deelonderzoek techniek werkt alleen als de implementaties sterk overeenkomen. Dit kan je onder andere herkennen aan de (haast) identieke opbouw van de HTML-code en de visueel gelijke opbouw van de pagina's. Maatwerk en sterke afwijkingen moeten meegenomen woden in het contentonderzoek. Als de afwijkingen bij elke implementatie te groot is, dan is het de vraag of een deelonderzoek techniek zinvol is.

Eenmalige onderzoeken

Er zijn situaties waarbij niet elke organisatie een toegankelijkheidsonderzoek hoeft te laten uitvoeren.

 1. Het systeem wordt centraal beheerd door een overheidsinstantie en voor iedere deelnemende organisatie ziet het systeem er exact hetzelfde uit. Dit kan een website van een samenwerkingsorganisatie zijn of bijvoorbeeld DigiD door de centrale overheid. In dit geval hoeft elke overheidsinstantie die gebruik maakt van dat systeem er ook geen verklaring meer voor aan te maken.
 2. Het systeem wordt door meerdere organisaties gebruikt, en voor iedere organisatie ziet het systeem er exact hetzelfde uit. Er komen geen aangepaste teksten of eigen logo's in beeld. Één onderzoek volstaat dan.
 3. Het systeem wordt centraal beheerd door een organisatie, maar iedere deelnemende overheidsinstantie heeft een eigen logo en/of een eigen huisstijl of kleur en wat eigen content. De beherende organisatie kan ervoor kiezen om het onderzoek zodanig in te richten dat in de sample onderdelen van elke deelnemende overheidsinstantie zit. Dan volstaat dat ene onderzoek.

Deelonderzoeken techniek en eenmalige onderzoeken

Een overzicht van gevonden onderzoeken op techniek:

Naam systeem Soort onderzoek Datum rapport
ArchiefWeb Eenmalig onderzoek
Atlas leefomgeving 15-6-2023
Burgerberichten 23-10-2020
Sitebox (CARE internet CMS) Deelonderzoek techniek 14-7-2022
Company webcast 15-7-2021
CJG websites RDOG Hollands Midden 4-5-2021
Dimpact formulieren 19-10-2022
ediensten burgerzaken Centric Deelonderzoek techniek
eGouw gemeenteloket 12-9-2023
Embrace 31-8-2021
Fixi 10-10-2023
Gelderse Omgevingsdiensten 27-1-2022
GO. raadsinformatie 6-9-2022
iBabs Deelonderzoek techniek 7-10-2021
Internet afspraken
Jalp (sociaal domein) 1-8-2023
JCC Afspraakgeleiding Deelonderzoek techniek
Harmonics (van Winkwaves) Deelonderzoek techniek 30-1-2023
KCM Survey Onbekend 14-12-2020
LMS
LOS stadomland 27-1-2022
Mett Deelonderzoek techniek
Mosaic en Viewer Swing Deelonderzoek techniek
Notubiz 12-4-2022
Parlaeus Deelonderzoek techniek
Platform Rijksoverheid Online (PRO) Deelonderzoek techniek 17-12-2021/27-10-2022
Platform Gebruiker Centraal Deelonderzoek techniek
Pleio Deelonderzoek techniek
PRO Magazines Deelonderzoek techniek
Provincie Utrecht Deelonderzoek techniek
Regionaal Energieloket 18-10-2023
Roxit FX.Front CMS 1-9-2022/2-11-2021
SIMsite CMS 31-3-2022
SIM Form Verhuizen 7-7-2022
Trainingscatalogus (Conclusion) 10-6-2022
Timeblockr Deelonderzoek techniek
Triavium Deelonderzoek techniek 23-5-2022
Verloren of gevonden Eenmalig onderzoek?
White label Nijmegen Deelonderzoek techniek
White label Tilburg Deelonderzoek techniek 31-5-2023
WordPress Open Webconcept 30-1-2023
Zaaksysteem.nl Deelonderzoek techniek

Benodigde aanvulling: versies, meerdere rapporten, wat moet er onderzocht worden (instructie onderzoeker content), wat moet moet er verklaard worden (instructie overheidsinstantie), eventueel welke organisaties gebruik kunnen maken van het deelonderzoek.

Rapporten

Nog uit te zoeken en uit te werken.

Bronnen

Aan de basis ligt deze conceptversie: Deelonderzoek WCAG (werkdocument)

Heb jij ook nog een bron van een onderzoek op techniek. Mail die dan naar info@200ok.nl

Over deze pagina

De data is zoveel mogelijk geautomatiseerd verzameld. Het kan voorkomen dat daardoor gegevens ontbreken. Geef deze informatie door, liefst met een link naar de bron, zodat wij de informatie hier gemakkelijk up-to-date kunnen houden.