Gemeenteraden

Gemeenteraden maken gebruik van systemen waarmee ze de vergaderingen, de agenda's en de besluiten bijhouden. Hebben ze de toegankelijkheid op orde? En welk systeem gebruiken ze?

Toegankelijkheidsverklaring

Op 19 mei 2022 is er één gemeenteraad die de raadsinformatie toegankelijk aanbieden. Een tweede gemeente heeft welliswaar in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven dat hun bestuurlijke informatie de status A heeft. Maar er is geen onderzoeksrapport aanwezig waaruit dit blijkt. Driekwart van de gemeenteraden hebben hun systeem niet aangemeld op toegankelijkheidsverklaring.nl. De vraag is dan ook in hoeverre de gemeenteraad toezicht houdt op de toegankelijkheid van website.

Status A
1%
Status B
7%
Status C
8%
Status D
9%
Status E
75%
19 mei 2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

Bovenstaande cijfers zijn na 19 mei 2022 iets bijgewerkt in verband met afrondingsverschillen (totaal was 101%). Bekijk hier de Gemeenteraad en toegankelijkheid op de kaart.

Raadsinformatiesystemen

Een raadsinformatiesysteem (RIS) bevat in de regel toegankelijkheidsproblemen. Zo is onlangs een hele nieuwe versie van een RIS van een van de marktleiders verschenen waar je op de homepage hele stukken niet met een toetsenbord kon bedienen. Een klein deel van de gemeenten hebben dan ook de raadsvergaderingagenda en de bijbehorende documenten via de hoofdwebsite van de gemeente ontsloten. Zo is het hen toch gelukt om de documenten zo toegankelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan de inwoners van hun gemeente.

Raadsinformatiesystemen bij gemeenten
RIS Aantal gemeenten
iBabs 48%
Notubiz 36%
GO. Raadsinformatie 12%
Parlaeus 2%
Overig 2%
Toon data als

De cijfers zijn overigens een beetje vertroebeld. Veel gemeenten blijken uit onderzoek een systeem van iBabs én een systeem van Notubiz af te nemen. Wij hebben getracht om zoveel mogelijk via de hoofdwebsite van de gemeenten te achterhalen naar welke van de 2 systemen zij je sturen. Ook zijn er veel gearchiveerde websites en sites met begrotingcijfers en jaaroverzichten van het bestuur. Deze meer dan 700 websites zijn in dit onderzoek niet opgenomen.