Gemeenteraad en toegankelijkheid, op de kaart

Gemeenteraden maken gebruik van systemen waarmee ze de vergaderingen, de agenda's en de besluiten bijhouden. In de kaart kan je zien in hoeverre de websites voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid (A is goed, E is slecht).

Betekenis van de status
  • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de site voldoet geheel.
  • Satus B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
  • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
  • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
  • Status E. Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de site beschikbaar.

Toegankelijkheid van de kaart

Deze kaart is nog niet volledig toegankelijk.