Kwaliteit toegankelijkheidsverklaringen

Dit is deel 1 van een onderzoek van 200 OK naar de kwaliteit van de toegankelijkheidsverklaringen. Het actueel houden van verklaringen blijkt in de praktijk lastig. Veel verklaringen bevatten onjuiste of niet-geactualiseerde informatie. In dit onderzoek kijken we naar de in de verklaringen ingevulde datumvelden. De in dit onderzoek gebruikte gegevens komen uit de toegankelijkheidsverklaringen die op 1 februari 2023 online stonden.

Conclusies

51% van de 3818 toegankelijkheidsverklaringen zijn niet up-to-date. Als een datum dreigt te verlopen ontvangt de opsteller van de toegankelijkheidsverklaring hiervan een melding. De bedoeling is dat de opsteller actie onderneemt.

Datums in de verklaring

In de verklaringen kom je op meerdere plekken een datum tegen.

  1. De eerste datum die je tegenkomt geeft aan waarop de verklaring is opgesteld of bijgewerkt. Organisaties moeten hun verklaring binnen 1 jaar bijwerken.
  2. Bij status C vul je een datum in waarop je de site of app laat onderzoeken of opheft. Die datum mag niet in het verleden zijn en ook niet meer dan 6 maanden in de toekomst liggen.
  3. De datum van het rapport met onderzoeksresultaten mag niet meer dan 3 jaar oud zijn. Als een verklaring meerdere onderzoeksrapporten bevat, geldt de datum van het oudste rapport.
  4. Bij status B kun je aangeven op welke datum je verwacht dat de website gaat voldoen. (Stap 7 van de invulhulp toegankelijkheidsverklaring)
  5. Als er afwijkingen zijn ten opzichte van de eisen van de toegankelijkheidsstandaard (er zitten toegankelijkheidsproblemen in je website of mobiele app) dan moet je maatregelen nemen. Per afwijking geef je via een datum op wanneer je verwacht maatregelen genomen te hebben om deze op te lossen.
  6. De datum waarop de voor webtoegankelijkheid eindverantwoordelijke functionaris of bestuurder deze toegankelijkheidsverklaring heeft goedgekeurd. Deze datum hoeft niet constant bijgewerkt te worden; deze datum hebben we dan ook niet gecontroleerd.

De eerste 3 datums controleert Logius. Dit staat op de website van Digitoegankelijk bij de controle van de verklaringen. Als de datum van een onderzoeksrapport verloopt gaat een toegankelijkheidsverklaring automatisch van de status A of B naar status D. Bij controles op verklaringen met status A of B krijgt bij onvolkomenheden in het onderzoeksrapport de verklaring de markering 'onderbouwing ontoereikend'.

Ouderdom van de verklaringen

Van de 3818 toegankelijkheidsverklaringen zijn er 1787 verklaringen al meer dan een jaar geleden voor het laatst bijgewerkt. Dat is bijna 47% van de toegankelijkheidsverklaringen. Op 1 februari 2022 lag dit aantal op 992.

Status C - er volgt actie

Met een status C geef je aan dat een website binnen 6 maanden wordt onderzocht of uit de lucht wordt gehaald. Er zijn 1057 toegankelijkheidsverklaringen met een status C. Daarvan zijn er 808 verklaringen (76%) al meer dan 6 maanden geleden voor het laatst bijgewerkt.

Verklaring te oud
47%
Status C te oud
76%

Gezamenlijk vormt dit 51% van alle verklaringen met een datum die verlopen was op 1 februari 2023. Verklaringen met een auditrapport ouder dan 3 jaar krijgen automatisch de D-status; die zijn hier niet meegeteld.

Onderzoeksrapporten

Ouderdom van onderzoeksrapporten

Er zijn minstens 4 verklaringen met een status B waarvan het onderzoeksrapport ouder is dan 36 maanden. Deze zouden niet voor mogen komen op toegankelijkheidsverklaring.nl. Ook zijn er toegankelijkheidsverklaringen waarbij de datum van het onderzoeksrapport niet overeenkomt met de opgegeven datum. Logius controleert dit. Dit komt incidenteel voor. De controle hiervan gebeurt handmatig en is daarom foutgevoelig.

Rapporten in de toekomst?

Er zijn 2 rapporten waarvan de opgegeven datum van het rapport in de verklaring in de toekomst ligt, respectievelijk 17 november 2023 en 6 maart 3022.

Aantal gepubliceerde onderzoeksrapporten

Onderstaande overzicht toont per publicatiejaar het aantal openbaar onderzoeksrapporten (dit getal is een schatting op basis van gegevens uit toegankelijkheidsverklaringen van voorgaande jaren). Dit gaat enkel om rapporten van overheidsinstanties. Niet alle onderzoeksrapporten staan openbaar. Daarom kunnen we ervan uitgaan dat er veel meer audits per jaar worden uitgevoerd dan dat we uit onderstaand schema halen.

Datum Aantal auditrapporten
voor 2020 110
2020 500
2021 860
2022 520
Toon data als

Maatregelen

40% van de toegankelijkheidsverklaringen hebben een status B. Als je een status B hebt moet je uitleggen welke maatregelen je neemt om de status A te bereiken. Ook moet je een datum opgegeven wanneer de eerste maatregelen genomen zijn. Van elke verklaring met status B is onderzocht op welke datum dat dan is. Er blijken veel datums verlopen te zijn. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op alle 1537 verklaringen met een status B op 1 februari 2023.

Maatregel in het verleden
76%

Twee opvallende datums die we in verklaringen tegenkwamen: 1-1-1970 en 31-12-1999.

Toekomstige maatregelen

In onderstaand overzicht zie je wanneer overheden met verklaringen met een status B van plan zijn om de eerste maatregelen te nemen. De verklaringen met een verlopen datum zitten hier niet bij. Opvallend is dat er een groep is die pas in 2025 verwachten te voldoen, terwijl de website feitelijk al in 2010 toegankelijk had moeten zijn.

Datum Aantal die maatregelen nemen
2023 296
2024 133
2025 35
na 2025 6
Toon data als

Over dit onderzoek

Alle informatie komt uit de verklaringen die openbaar gepubliceerd staan in het register van toegankelijkheidsverklaringen op 1 februari 2023. Dit betreft deel 1 van het onderzoek. Als de tijd het toelaat volgen er meer resultaten met verbeterpunten rondom de toegankelijkheidsverklaring.

4 februari 2023, Rotterdam.