Toegankelijkheidsverklaringen

De Nederlandse overheid wil dat overheidsinformatie toegankelijk is voor al haar burgers. Via de toegankelijkheidsverklaring moeten overheden zich verantwoorden. Een van de mogelijkheden die aan overheden wordt geboden is dat ze dit via toegankelijkheidsverklaring.nl doen. Op basis van wat er openbaar gepubliceerd is in het register verzamelen wij maandelijks alle data. Die zetten wij op onze pagina's om naar interessante cijfers. Deze cijfers combineren we met cijfers uit andere bronnen zoals de verzamelde data van Stichting Appt en 200 OK.

Kwaliteit van de toegankelijkheidsverklaringen

We hebben een eenmalig onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verklaringen.

Lagere stijging aantal gepubliceerde verklaringen

In de grafiek zie je het aantal toegankelijkheidsverklaringen in het register sinds de invulassistent in 2020 live ging. Deze zijn onderverdeeld in de status A tot en met D.

Toon toegankelijke tabel
TijdstipStatus AStatus BStatus CStatus DTotaal
2020 Q219423118110
2020 Q3803518994751805
2020 Q410345812086322401
2021 Q113660011746672577
2021 Q216783511637252890
2021 Q319998711107403036
2021 Q4254116510917883298
2022 Q1267125010418123370
2022 Q2287136510628183532
2022 Q3305143610698503660
2022 Q4352151510658323764
2023 Q1374159010639173944
2023 Q23701670102810044072

Opmerking: op 10 november 2022 zijn een aantal cijfers gecorrigeerd. De verbeterde cijfers zijn gebaseerd op opgeschoonde data en verbeteringen aan de software bij 200 OK. Met name de cijfers van Q3 2020 klopten niet.

2-07-2023, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

De toegankelijkheidsverklaringen voor websites en apps zijn opgenomen in bovenstaande grafiek.

Betekenis van de status
  • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de site voldoet geheel.
  • Status B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
  • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
  • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
  • Status E. Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de website beschikbaar. Deze websites (of webdomeinen) staan nog niet in het register.

Opmerkelijke punten

Toegankelijkheidsverklaring.nl

Controle door Logius

Logius controleert verklaringen met de status A en B op volledigheid in de rapportage. (Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het handmatig toegankelijkheidsonderzoek). Logius is rond het eerste kwartaal van 2021 gestart met controleren.

Status toegankelijkheidsverklaring Nog niet gecontroleerd Goedgekeurd Afgekeurd
Status A 67 275 46
Status B 299 1296 124

23-09-2023, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl.

Soort toegankelijkheidsproblemen

Op dit moment is er geen zuiver beeld meer te krijgen van de toegankelijkheidsproblemen op overheidswebsites via alle toegankelijkheidsverklaringen.

Onderzoeksrapporten

Er zijn in juli 2022 ongeveer 1800 links naar onderzoeksrapporten in de toegankelijkheidsverklaring ingevuld. Het is om diverse redenen lastig om precies te bepalen hoeveel rapporten er openbaar staan.

Status van rapporten

Verklaring ontoereikend
12%
Ouder dan 3 jaar
1%
Eigen onderzoek
4%
18-07-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

Ontoereikende verklaring

Een verklaring is vaak ontoereikend als er bepaalde zaken ontbreken in het onderzoeksrapport. Logius controleert op een aantal parameters. Wat Logius niet doet is controleren of alle bevindingen in het rapport correct zijn en of alle toegankelijkheidsproblemen in het rapport staan.

Ouderdom rapporten

Onderzoeksresultaten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar (36 maanden) om te kunnen dienen als onderbouwing voor een toegankelijkheidsverklaring waarin de organisatie verklaart ‘in control’ te zijn.

Eigen onderzoek

Van 50% van de verklaringen die ontoereikend zijn is het onderzoek uitgevoerd door de organisatie zelf of door de leverancier. Het doen van onderzoeken en hierover rapporteren vergt vaardigheden en kennis. Een goede onderzoeker word je met een gedegen opleiding, veelvuldig onderzoek doen en je op de hoogte houden van nieuwe technieken en de ontwikkelingen van browsers en hulpsoftware. Een opleiding tot onderzoeker kost je 6 tot 9 maanden.