Toegankelijkheidsverklaringen

De Nederlandse overheid wil dat overheidsinformatie toegankelijk is voor al haar burgers. Via de toegankelijkheidsverklaring moeten overheden zich verantwoorden. Een van de mogelijkheden die aan overheden wordt geboden is dat ze dit via toegankelijkheidsverklaring.nl doen. Op basis van wat er openbaar gepubliceerd is in het register verzamelen wij maandelijks alle data. Die zetten wij op deze pagina om naar interessante cijfers. Deze cijfers combineren we met cijfers uit andere bronnen zoals de verzamelde data van 200 OK.

Toegankelijkheidsverklaring.nl

Status van alle webdomeinen

Status A
4%
Status B
19%
Status C
15%
Status D
11%
Status E
51%
20-08-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en herziene data van 200 OK

Betekenis van de status
  • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de site voldoet geheel.
  • Status B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
  • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
  • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
  • Status E. Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de website beschikbaar. Deze websites (of webdomeinen) staan nog niet in het register.

De meeste overheidsorganisaties hebben meer dan een website. Je kunt in je toegankelijkheidsverklaring meerdere webdomeinen opnemen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij websites waar de formulieren op een ander domein of subdomein staan. Als alle overheidsorganisaties al hun websites en webdomeinen invoeren zouden er wellicht 17000 website-adressen in het register moeten staan. Een website of webdomein kan in meerdere verklaringen voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij samenwerkingsverbanden of organisaties die van hetzelfde platform gebruik maken.

Aantal gepubliceerde verklaringen

In de grafiek zie je het aantal toegankelijkheidsverklaringen voor websites in het register sinds de invulassistent in 2020 live ging. Deze zijn onderverdeeld in de status A tot en met D.

Toon toegankelijke tabel
TijdstipStatus AStatus BStatus CStatus DTotaal
2020 Q230678343223
2020 Q3712115352331050
2020 Q410345512026132373
2021 Q113659811676602561
2021 Q216380911316632766
2021 Q319092910876742880
2021 Q4248114810377403173
2022 Q1259121210217483240
2022 Q2276130210397553372
1-07-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

De toegankelijkheidsverklaringen voor apps zijn niet opgenomen in bovenstaande grafiek. Dit zijn er inmiddels 162.

Opmerkelijke punten

Controle door Logius

Logius controleert verklaringen met de status A en B op volledigheid in de rapportage. (Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het handmatig toegankelijkheidsonderzoek). Logius is rond het eerste kwartaal van 2021 gestart met controleren.

Status toegankelijkheidsverklaring Nog niet gecontroleerd Goedgekeurd Afgekeurd
Status A 37 203 44
Status B 229 965 148

20-08-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl.

Soort toegankelijkheidsproblemen

Op basis van alle ingevulde toegankelijkheidsverklaringen kan je een goed beeld krijgen van de toegankelijkheidsproblemen op overheidswebsites. In onderstaande overzicht de top 10 succescriteria waar een of meer bevindingen van zijn gemeld.

Top 10 succescriteria met een probleem (alleen websites)
Succescriterium Aantal
1.3.11713
1.1.11300
1.4.3938
4.1.2872
2.4.4712
1.4.11644
2.4.2612
2.4.7564
2.1.1544
1.3.5485
20-08-2022, bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl

Onderzoeksrapporten

Er zijn in juli 2022 ongeveer 1800 links naar onderzoeksrapporten in de toegankelijkheidsverklaring ingevuld. Het is om diverse redenen lastig om precies te bepalen hoeveel rapporten er openbaar staan.

Status van rapporten

Verklaring ontoereikend
12%
Ouder dan 3 jaar
1%
Eigen onderzoek
4%
18-07-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

Ontoereikende verklaring

Een verklaring is vaak ontoereikend als er bepaalde zaken ontbreken in het onderzoeksrapport. Logius controleert op een aantal parameters. Wat Logius niet doet is controleren of de bevindingen in het rapport correct zijn en of de website of webdomein toegankelijkheidsproblemen bevat die niet in het rapport genoemd worden.

Ouderdom rapporten

Onderzoeksresultaten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar (36 maanden) om te kunnen dienen als onderbouwing voor een toegankelijkheidsverklaring waarin de organisatie verklaart ‘in control’ te zijn.

Eigen onderzoek

Van 50% van de verklaringen die ontoereikend zijn is het onderzoek uitgevoerd door de organisatie zelf of door de leverancier. Het doen van onderzoeken en hierover rapporteren vergt vaardigheden en kennis. Een goede onderzoeker word je met een gedegen opleiding, veelvuldig onderzoek doen en je op de hoogte houden van nieuwe technieken en de ontwikkelingen van browsers en hulpsoftware. Een opleiding tot onderzoeker kost je 6 tot 9 maanden.

Apps

Voor apps verwijs ik graag naar de mensen van Appt. Zij houden de apps van overheden goed in de gaten.

Apps: status toegankelijkheidsverklaring Aantal
Status A 13
Status B 64
Status C 25
Status D 60
Aantal toegankelijkheidsverklaringen van apps, 20-08-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl
Toon data als