Status toegankelijkheidsverklaring april 2024

Meer automatische controle in de invulassistent en minder velden om in te vullen leidt tot minder fouten.

Laatste update: 1-05-2024 12:00

Uit ons onderzoek blijkt dat op 4-04-2024 toch nog 44% van de 5728 toegankelijkheidsverklaringen verouderde of onvoldoende informatie bevat. Overheidsinstanties moeten meer aandacht besteden aan hun toegankelijkheidsverklaringen. Dit wordt meer afgedwongen door de invulassistent. Een half jaar eerder waren nog 65% van de verklaringen verouderd of onvoldoende. Helaas heeft het vereenvoudigen van de verklaring gevolgen voor onze onderzoeken en analyses. Veel informatie is verdwenen en niet meer te meten.

Kwaliteit van de verklaringen

De kwaliteit van de toegankelijkheidsverklaringen is sterk verbeterd tussen september 2023 en maart 2024. Maar meer aandacht blijft nodig. De verbetering heeft 2 oorzaken:

Omschrijving toegankelijkheidsverklaring 23-09-2023 23-03-2024 4-04-2024
Aantal toegankelijkheidsverklaringen die onvoldoende zijn. 65% 47% 44%
Is de afgelopen 12 maanden niet bijgewerkt. 41% 35% 32%
Opgegeven datum om te voldoen ligt in het verleden of problemen zijn te laat opgelost. 24% 33% 18%
Onderbouwing ontoereikend (controle Logius) 5% 5% 5%
Websites of apps die dubbel voorkomen bij een instantie 2% 2% 2%
Foutief ingevuld mailadres bij het contactmechanisme. 4% weg weg
Link naar overzicht op eigen website ontbreekt of werkt niet 27% weg weg
Link naar verklaring op eigen website ontbreekt of heeft ongeldige naam 27% weg weg
B-status niet tijdig opgelost 34% weg weg
A- en B-status met onderzoek ouder dan 3 jaar. 2% 1% 2%
A- en B-status met niet-werkende link naar onderzoek. 6% 7% 7%
C-status ouder dan 6 maanden. 65% 43% 0%
Niet aangegeven dat handmatig onderzoek is uitgevoerd. 1% weg weg

Uitleg bij bovenstaand schema
  • Overheidsinstanties moeten minstens eens per jaar de toegankelijkheidsverklaring bijwerken. Ze moeten daarbij concreet maken dat aan toegankelijkheid wordt gewerkt.
  • Als de status A niet is bereikt geeft de overheidsinstantie aan wanneer ze wel aan toegankelijkheid voldoet met het digitale kanaal. Dit moet natuurlijk een datum in de toekomst zijn.
  • Bij het behalen van een status A of B controleert DigiToegankelijk (Logius) handmatig of de onderbouwing compleet is.
  • Soms wordt voor een website of mobiele app 2 keer door een overheidsinstantie een verklaring aangemaakt. De status van de verklaringen kunnen dan verschillen.
  • Bij de toegankelijkheidsverklaring moesten overheidsinstanties een mailadres voor het contactmechanisme opgeven, een link naar de verklaring op de eigen website en een link naar het overzicht van alle websites en mobiele apps van de overheidsinstantie. Deze velden zijn weg of zijn niet meer geautomatiseerd uit de verklaring te halen.
  • Bij elk toegankelijkheidsprobleem moet een overheidsinstantie aangeven wanneer dit probleem opgelost is. Dit veld is rond maart 2024 verdwenen uit de verklaring.
  • Een onderzoek mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Ook moet bij een belangrijke vernieuwing van de website of app een nieuw onderzoek gedaan worden. Dat eerste is meetbaar; op vernieuwing van website wordt nog niet gecontroleerd.
  • Met een status C geeft de overheidsinstantie aan dat binnen 6 maanden een onderzoek uitgevoerd gaat worden. Sinds 1 april 2024 worden verklaringen automatisch naar status D omgezet als de deadline niet is gehaald.
  • De link naar het auditrapport moet werken. Liefst ook rechtstreeks naar het rapport.
  • Het veld waarin aangegeven wordt of handmatig of automatisch onderzoek is uitgevoerd is sinds mart 2024 niet meer geautomatiseerd uit te lezen.

Lange termijn inschattingen

In de verklaring kan je opgeven wanneer je verwacht te voldoen. Sommige verklaringen hebben een planning die heel ver in de toekomst ligt.

Voldoet in jaar Aantal verklaringen
2029 2
2030 14
2033 1
2099 2
2121 1
2345 1
2925 1
2999 1
Datum: 4-04-2024. Aantal verklaringen die pas over meer dan 5 jaar gaan voldoen. Bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en verzamelde data 200 OK

Minder meetbare informatie in de verklaring

In 2023 en in 2024 is de invulassistent een aantal maal aangepast met als doel dat overheidsinstanties hun toegankelijkheidsverklaringen makkelijker kunnen maken en beheren. Helaas hebben die veranderingen ertoe geleid dat veel informatie die we in het verleden hebben gemeten verdwenen nu is. Er heeft zo een schijnverbetering plaatsgevonden; hadden op 1 maart 2023 de verklaringen met een B-status gemiddeld 11,46 bevindingen. Op 14 april 2023 ligt dit aantal per verklaring op 6,96 bevindingen. Dat lijkt een verbetering maar dat klopt niet.

Enkele voorbeelden van gegevens uit de verklaring die we niet meer kunnen meten:

Advies rondom de verklaringen

Het advies van 200 OK is om een rondvraag te doen bij de mensen die verklaringen moeten invullen of deze echt eenvoudiger is geworden. Daarnaast moeten bepaalde punten meetbaar zijn. Zorg dat de overheidsorganisatie in de toegankelijkheidsverklaring weer een link kan toevoegen naar de verklaring op de eigen website of maak een harde afspraak dat een verklaring altijd benaderbaar is via het hoofddomein van de verklaring, gevolgd door "/toegankelijkheid". Voor apps moeten aparte afspraken gemaakt worden.
Wij monitoren vanaf dag 1 dat toegankelijkheidsverklaring.nl live staat de kwaliteit van de websites en apps aan de hand van de toegankelijkheidsverklaring. De wijzigingen die het afgelopen jaar en dit jaar hebben plaatsgevonden hebben ertoe geleid dat we nu appels met peren vergelijken. Er is op 1 april 2024 een nieuwe nulmeting ingegaan waarin we hopen dat we volgend jaar weer alles kunnen vergelijken.

Achtergrondinformatie bij dit onderzoek

Bronnen

Voor dit onderzoek gebruiken we de openbare toegankelijkheidsverklaringen op toegankelijkheidsverklaring.nl. De peildata zijn 23-09-2023, 23-03-2024 en 4-04-2024. Tevens maken we gebruik van de openbare data op dashboard.digitoegankelijk.nl.

De verzameling unieke domeinnamen waaronder een website van een overheidsinstantie draait of domeinnamen waar overheden informatie hebben staan waarvoor ze verantwoordelijk zijn komen uit verschillenden bronnen:

Dit onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat met de data van 23 september 2023 is uitgevoerd. Dit onderzoek vind je op Monitor 2023.

Disclaimer

De onderzoeker is betrokken bij het programma Digitoegankelijk TOP van ICTU. De uitkomst en mening in dit onderzoek komt niet per se overeen met dit programma. Er is geen informatie gebruikt die niet openbaar staat. Alle informatie voor dit onderzoek komt uitsluitend uit de verklaringen die openbaar staan.