Gemeente waar sta je

De monitor van de hoofdwebsites van alle 342 Nederlandse gemeenten. Een nuttige aanvulling op 'Waar staat je gemeente'. Die hebben in totaal 17942942 inwoners die profiteren van een website van de gemeente als deze makkelijk bruikbaar is en voor iedereen bereikbaar, bedienbaar en te begrijpen is.

Logo 20 3px 0 0; margin-right:3px;0 OK Voortaan vind je op deze website de verzamelde data van 200 OK.

We verrichten op de hoofdwebsites van 342 gemeenten regelmatig metingen:

Hoofdwebsites van gemeenten

Ouderdom websites

Gemeentewebsites werden 10 jaar geleden gemiddeld na 4,5 jaar vervangen of kregen een grote vernieuwing. In de meeste gevallen krijgen websites tegenwoordig meerdere keren in een jaar een update. Je ziet dan kleine veranderingen of aanvullingen op de website.

(er kunnen inmiddels websites vernieuwd zijn, wacht op onze volgende update voor actuele cijfers)

Communicatie/contact

Deze cijfers zijn nog niet volledig!

Telefoon

Van de 342 gemeenten gebruikt

 • 100% de telefoon als een van de communicatiemiddelen.
 • 46% het 14-netnummer..
Bron: 200 OK 6-07-2024

Chatten

Al minstens 15% van de gemeenten maken gebruik van een chatfunctie. Sommigen met chatbots, andere direct met echte mensen. We zijn deze cijfers nog aan het verzamelen.

Chatbots hebben namen. Meestal heten ze Gem. Enkele namen die we al tegenkwamen:

WhatsApp

Van de 342 gemeenten heeft

 • 39% WhatsApp als communicatiemiddel in gebruik.
 • 12% WhatsApp ooit gebruikt maar is daarmee gestopt.
Bron: 200 OK 6-07-2024 (deze cijfers zijn nog niet compleet)

Social media

Social media

Gemeenten zijn de afgelopen 10 jaar steeds actiever geworden op social media. Een aantal socialmediakanalen bestaan nog wel maar daar zijn niet alle gemeenten meer actief.

Gebruik social media van 342 gemeenten.

LinkedIn
68%
Pinterest
4%
Flickr
2%
Instagram
71%
YouTube
50%
Vimeo
2%
Mastodon
1%
Bron: 200 OK, 6-07-2024 (deze cijfers zijn nog niet compleet)

Aantal socialmediakanalen per gemeente

Hoeveel socialmediakanalen heeft een gemeenten?
Aantal kanalen Aantal gemeenten
0 kanalen 0
1 kanaal 2
2 kanalen 31
3 kanalen 47
4 kanalen 95
5 kanalen 105
6 kanalen 55
7 kanalen 8
Bron: 200 OK 6-07-2024 (deze cijfers zijn nog niet compleet)

Toegankelijkheid bij gemeenten

Overheden moeten een toegankelijkheidsverklaring maken waarin een aantal zaken verplicht in horen te staan. Bijvoorbeeld de datum van de verklaring en hoe je een klacht in kunt dienen.

Toegankelijkheidsverklaring

Van de 342 gemeenten heeft

 • 100% een verklaring op de eigen website.
 • 96% een verklaring in het register.
 • 43% een verklaring in het register die te oud is.
 • 9% een verklaring met status A of B in het register die incompleet is.
Bron: 200 OK - gebaseerd op gedownloade verklaringen uit het register op 1-07-2024

Toegankelijkheidsregister

De status van de hoofdwebsites van gemeenten in het register is als volgt:

Status A
8%
Status B
49%
Status C
7%
Status D
31%
geen verklaring
5%
Bron: 200 OK - gebaseerd op gedownloade verklaringen uit het register op 1-07-2024

We hebben dit overzicht ook op de kaart gezet.


Betekenis van de status
 • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de site voldoet geheel.
 • Status B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
 • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
 • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
 • Geen verklaring. Er is geen informatie over de toegankelijkheid van de website beschikbaar in het register.

Automatisch toegankelijkheidsonderzoek

Een automatische toets geeft je een enige inzicht in de mate van toegankelijkheid van je website. Met een automatische toets kun je niet de complete toegankelijkheid meten. Van de 342 hebben er 116 een of meer toegankelijkheidsproblemen op de homepage van de hoofdwebsite. In totaal zijn er 712 problemen gevonden. Een succescriterium kan meerdere fouten bevatten. Er zijn gemiddeld 4,6 fouten per succescriterium gevonden.

Hoeveel fouten hebben gemeenten op hun homepage?
Aantal succescriteria Aantal gemeenten
0 succescriteria fout 226
1 succescriterium fout 88
2 succescriteria fout 21
3 succescriteria fout 5
4 succescriteria fout 1
5 succescriteria fout 1
Bron: 200 OK - met gebruik van axe-core

Snelheid van de hoofdwebsites van gemeenten

Deze score is gebaseerd op de rekenwijze die Google hanteert met Lighthouse.

Snelheid op mobiel

Snelheid van 342 hoofdwebsites van gemeenten op mobiel

 • 5% goed
 • 70% gemiddeld
 • 24% slecht
Bron: dip - Digital Insights Platform (Lighthouse) 6-07-2024

Snelheid op desktop

Snelheid van 342 hoofdwebsites van gemeenten op desktop

 • 20% goed
 • 63% gemiddeld
 • 16% slecht
Bron: dip - Digital Insights Platform (Lighthouse) 6-07-2024

Lighthouse-score

De Lighthouse-score is als volgt:

 • 0 tot en met 49 is slecht.
 • 50 tot en met 89 is gemiddeld; verbetering is noodzakelijk.
 • 90 tot en met 100 is goed.

Ten opzichte van enkele jaren geleden is er geen verbetering te zien. Opvallend is dat zelfs voor het oog veel gemeentewebsites traag lijken te laden en een trage schermopbouw hebben. Gemeentewebsites bevatten hoofdzakelijk tekst dus je zou verwachten dat hedendaagse browsers zo'n pagina zonder horten en stoten moeten kunnen laden en tonen. Helaas is de werkelijkheid anders.

Privacyverklaring

Een privacyverklaring is altijd verplicht. Iedere organisatie is verplicht om met een privacyverklaring mensen heldere informatie te geven over de persoonsgegevens die de organisatie verwerkt en voor welke doelen dat gebeurt. Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Van de 342 gemeenten hebben er 342 een link naar een privacyverklaring op hun hoofdwebsite. Bij 4 daarvan werkt de link niet (meer).

Cookies

342 gemeenten slaan minimaal 1168 cookies op. Daarnaast hebben er 109 een cookiemelding op hun website. Helaas bevatten de cookiemeldingen vaak toegankelijkheidsproblemen. Als je een cookiemelding op je website plaatst controleer dan vooraf of de cookiemelding voor iedereen bruikbaar is. Een cookiemelding is alleen nodig voor privacygevoelige dingen zoals een Youtube-video, live chats of Google Ads.

Hoeveel gemeenten slaan hoeveel cookies op.

Aantal cookies Aantal gemeenten
0 cookies 13
1 cookie 45
2 cookies 114
3 cookies 45
4 cookies 31
5 cookies 31
6 cookies 26
7 cookies 17
8 cookies 5
9 cookies 3
10 cookies 6
11 cookies 3
12 cookies 1
15 cookies 1
19 cookies 1
Bron: gegenereerd uit dip - Digital Insights Platform 6-07-2024

Het aantal cookies is geautomatiseerd gemeten en wijkt mogelijk af van het echte aantal.

Techniek en veiligheid

Dit onderdeel bevat informatie over de kwaliteit van de techniek en veiligheid van gemeentewebsites. Dit onderdeel zal nog aangevuld worden met meer verzamelde informatie.

Single Page Applications

Veel websites zijn gebouwd op basis van een techniek genaamd Single Page Application (SPA). SPA's zijn niet goed voor SEO, SPA's zijn lastig toegankelijk te krijgen en SPA's geven gebruikers veelal niet het gebruikelijke gevoel van een website. En zoals de term al deels aangeeft Single Page Applications zijn goed voor webapplicaties; niet voor websites!

 • 32% van de gemeentewebsites werken als een single page application.
Bron: 200 OK 1-07-2024

Score internet.nl

Alle hoofdwebsites van gemeenten zijn inmiddels via https-verbinding versleuteld bereikbaar waardoor de gegevens die worden uitgewisseld onleesbaar is voor anderen.

Hoeveel gemeenten scoren goed op het gebruik van moderne technieken (internet.nl).

Archieftool Aantal gemeenten
100% 299
97% 34
96% 1
81% 5
70% 2
64% 1
Bron: data 200 OK en dip - Digital Insights Platform

IPv6

Er zijn 13 gemeenten niet bereikbaar via IPv6. In het algemeen komt dit door een foute configuratie. Vanaf 31 december 2021 moeten alle Nederlandse overheden bereikbaar zijn via het Internet Protocol versie 6 (IPv6).

 • 96% van de gemeenten is met de hoofdwebsite bereikbaar via IPv6.
Bron: 200 OK 1-07-2024

Hosting

Alle Nederlandse gemeenten hebben een hoofdwebsite. Aan de hand van het IP-adres in welk land de server staat waarop (een deel van) de website wordt gehost. Maakt de website gebruik van een Content delivery network (CDN) dan zal de locatie van deze server getoond worden.

Hoeveel gemeenten hebben hun hoofdwebsite in welk land gehost?
Land Aantal gemeenten
Nederland 193
Verenigde Staten 115
België 32
Duitsland 2
Bron: 200 OK 1-07-2024

Groene hosting

Via The Green Web foundation kan je uitvinden of jouw website gehost wordt door een partij die voldoende doet om CO2-uitstoot te beperken.

Van de 342 gemeenten is de hosting bij

Bron: dip - Digital Insights Platform 6-07-2024

Contentmanagementsysteem (CMS)

342 gemeenten gebruiken 13 verschillende CMS'en voor hun hoofdwebsite. In 2014 waren er meer dan 24 verschillende CMS'en in gebruik. Zijn gemeenten langzaam op weg naar één website voor alle gemeenten?

Hoeveel gemeenten gebruiken hetzelfde CMS.

Analysetool Aantal gemeenten
SIMsite powered by Drupal 80
Drupal 77
TYPO3 68
Rx.Front 44
WordPress 33
Sitebox CMS 18
Smartsite 11
GO CMS 3
InProces Portaal 2
DevCMS 2
GX Webmanager 2
IPROX 1
Mozard 1
Bron: 200 OK

Op de pagina CMS'en bij gemeenten vind je een gedtailleerd overzicht van CMS'en en leveranciers.

Website-gebruik meten

Met welke analysehulpmiddelen meten gemeenten het gebruik van hun website zoal?

Analysehulpmiddelen

Aantal gemeenten dat een hulpmiddel gebruikt.

Analysetool Aantal gemeenten
Siteimprove 158
Matomo Analytics 129
Google Analytics 89
Monsido 44
Snowplow Analytics 18
Piwik PRO Core 7
Linkedin Insight Tag 3
Microsoft Clarity 2
Facebook Pixel 2
Leadfeeder 1
Hotjar 1
Niets gevonden 13
Bron: 200 OK en dip - Digital Insights Platform 6-07-2024

Aantal hulpmiddelen

Gemeenten gebruiken soms meer dan 1 hulpmiddel om metingen mee te verrichten.

Aantal gemeenten en hoeveel hulpmiddelen ze gebruiken.

Archieftool Aantal gemeenten
1 hulpmiddel 216
2 hulpmiddelen 102
3 hulpmiddelen 10
4 hulpmiddelen 1
Bron: 200 OK en dip - Digital Insights Platform 6-07-2024

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Hoe scoort de hoofdwebsite van de gemeente in Google?

Van de 342 gemeenten is de SEO bij

 • 90% goed
 • 10% gemiddeld
 • 0% slecht
Bron: dip - Digital Insights Platform (Lighthouse) 6-07-2024

De meting in dip wordt uitgevoerd met Lighthouse van Google.

Archiveren website

De Archiefwet verplicht elke overheidsorganisatie om haar informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden voor een periode van 20 jaar.

Archieftool Aantal gemeenten
Archiefweb 273
Pagefreezer 34
Presurf 23
niet gevonden 10
webadres fout 2
Bron: gegenereerd uit dip - Digital Insights Platform 6-07-2024

Nog te doen:

Door afronding kan het totaal bij een aantal blokken uitkomen op een getal dat niet gelijk is aan 100%. Hier werken we nog aan.

200 OK: we zijn aan het meten: voorleeshulp, contrastknop, aanpassen lettergrootte, aanpassen witruimte, geautomatiseerde taalkeuze. Social media duurt wat langer want dat is nu nog handmatig werk en dat kost tijd.