Toegankelijkheidsverklaringen van apps

De Nederlandse overheid wil dat overheidsinformatie toegankelijk is voor al haar burgers. Via de toegankelijkheidsverklaring moeten overheden zich verantwoorden. Een van de mogelijkheden die aan overheden wordt geboden is dat ze dit via toegankelijkheidsverklaring.nl doen. Op basis van wat er openbaar gepubliceerd is in het register verzamelen wij maandelijks alle data. Die zetten wij op deze pagina om naar interessante cijfers. Deze cijfers combineren we met cijfers uit andere bronnen zoals de verzamelde data van Stichting Appt en 200 OK.

Toegankelijkheidsverklaring.nl

Status van alle apps

Status A
1%
Status B
13%
Status C
7%
Status D
9%
Geen verklaring
70%
01-04-2024, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en schattingen van Stichting Appt

Betekenis van de status
  • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de app voldoet geheel.
  • Status B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
  • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
  • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
  • Geen verklaring. Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de app beschikbaar. Deze apps staan nog niet in het register maar mogelijk wel in het dashboard met een status E.

Aantal apps

In Nederland vallen ruim 1300 overheidsorganisaties onder de wettelijk verplichting dat nu nog het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid heet. In de kamerbrief Voortgang Digitale Inclusie 2021 (PDF) staat dat er een verkenning naar apps is uitgevoerd. Het aantal apps werd toen geschat op 523. De meeste van deze apps zijn zowel voor iOS als voor Android beschikbaar. Dat brengt het aantal apps op basis van besturingssysteem op ongeveer 1046. De overheden moeten dus nog heel veel verklaringen voor apps opstellen.

Lagere stijging aantal gepubliceerde verklaringen voor apps

In de grafiek zie je het aantal toegankelijkheidsverklaringen voor apps in het register sinds de invulassistent in 2020 live ging. Deze zijn onderverdeeld in de status A tot en met D.

Toon toegankelijke tabel
TijdstipStatus AStatus BStatus CStatus DTotaal
'20 Q201012
'20 Q3014813
'20 Q4026614
'21 Q1027716
'21 Q24263262124
'21 Q37402862137
'21 Q47562363149
'22 Q18612464157
'22 Q211632363160
'22 Q313642461162
'22 Q414662252154
'23 Q114682951162
'23 Q215672950161
'23 Q314853984222
'23 Q4131076486270
'24 Q1131327392310
1-04-2024, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

Er zijn inmiddels 310 toegankelijkheidsverklaringen voor apps. De toegankelijkheidsverklaringen voor websites zijn niet opgenomen in bovenstaande grafiek.

Opmerkelijke punten

Soort toegankelijkheidsproblemen bij apps

Op dit moment is er geen zuiver beeld meer te krijgen van de toegankelijkheidsproblemen op overheidswebsites via alle toegankelijkheidsverklaringen.


Op basis van alle ingevulde toegankelijkheidsverklaringen kan je een goed beeld krijgen van de toegankelijkheidsproblemen van apps. Er zijn in totaal 753 toegankelijkheidsproblemen vastgelegd. In het volgende overzicht de meest voorkomende bevindingen voor apps.

Top 51 succescriteria met een probleem (alleen apps)
Succescriterium Aantal
0.0.0-1
01-04-2024, bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl

In bovenstaand overzicht komen de bevindingen uit 66 verklaringen van apps met een status B. Een succescriterium kan meer dan een keer voorkomen in een verklaring.

Controle door Logius

Logius controleert verklaringen met de status A en B op volledigheid in de rapportage. (Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het handmatig toegankelijkheidsonderzoek). Logius is rond het eerste kwartaal van 2021 gestart met controleren.

Status toegankelijkheidsverklaring Nog niet gecontroleerd Goedgekeurd Afgekeurd
Status A 1 7 5
Status B 30 94 8

01-04-2024, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl.

Totaaloverzicht toegankelijkheidsverklaringen apps

Als je meer wilt weten over apps kijk dan op de website van Stichting Appt.

Apps: status toegankelijkheidsverklaring Aantal
Status A 13
Status B 132
Status C 73
Status D 92
Aantal toegankelijkheidsverklaringen van apps, 01-04-2024, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl
Toon data als