Toegankelijkheidsverklaringen van websites

De Nederlandse overheid wil dat overheidsinformatie toegankelijk is voor al haar burgers. Via de toegankelijkheidsverklaring moeten overheden zich verantwoorden. Een van de mogelijkheden die aan overheden wordt geboden is dat ze dit via toegankelijkheidsverklaring.nl doen. Op basis van wat er openbaar gepubliceerd is in het register verzamelen wij maandelijks alle data. Die zetten wij op deze pagina om naar interessante cijfers. Deze cijfers combineren we met cijfers uit andere bronnen zoals de verzamelde data van 200 OK.

Toegankelijkheidsverklaring.nl

Status van alle webdomeinen

Status A
4%
Status B
20%
Status C
15%
Status D
12%
Status E
49%
30-11-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en herziene data van 200 OK

Betekenis van de status
  • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de site voldoet geheel.
  • Status B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
  • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
  • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
  • Status E. Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de website beschikbaar. Deze websites (of webdomeinen) staan nog niet in het register.

De meeste overheidsorganisaties hebben meer dan een website. Je kunt in je toegankelijkheidsverklaring bij een website meer dan een webdomein opnemen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij websites waar de formulieren op een ander domein of subdomein staan. Als alle overheidsorganisaties al hun websites en webdomeinen invoeren zouden er naar schatting 17000 website-adressen in het register moeten staan. Een website of webdomein kan in meerdere verklaringen voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij samenwerkingsverbanden of organisaties die van hetzelfde platform gebruik maken.

Aantal gepubliceerde verklaringen

In de grafiek zie je het aantal toegankelijkheidsverklaringen voor websites in het register sinds de invulassistent in 2020 live ging. Deze zijn onderverdeeld in de status A tot en met D.

Toon toegankelijke tabel
TijdstipStatus AStatus BStatus CStatus DTotaal
2020 Q219413117108
2020 Q3803508954671792
2020 Q410345612026262387
2021 Q113659811676602561
2021 Q216380911316632766
2021 Q319294710826782899
2021 Q4247110910687253149
2022 Q1259118910177483213
2022 Q2276130210397553372
2022 Q3292137210457893498

Opmerking: op 10 november 2022 zijn een aantal cijfers gecorrigeerd. De verbeterde cijfers zijn gebaseerd op opgeschoonde data en verbeteringen aan de software bij 200 OK. Met name de cijfers van Q3 2020 klopten niet.

1-10-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

De toegankelijkheidsverklaringen voor apps zijn niet opgenomen in bovenstaande grafiek. Dit zijn er inmiddels 160.

Opmerkelijke punten

Controle door Logius

Logius controleert verklaringen met de status A en B op volledigheid in de rapportage. (Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het handmatig toegankelijkheidsonderzoek). Logius is rond het eerste kwartaal van 2021 gestart met controleren.

Status toegankelijkheidsverklaring Nog niet gecontroleerd Goedgekeurd Afgekeurd
Status A 39 246 40
Status B 148 1118 148

30-11-2022, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl.

Soort toegankelijkheidsproblemen

Op basis van alle ingevulde toegankelijkheidsverklaringen kan je een goed beeld krijgen van de toegankelijkheidsproblemen op overheidswebsites. Er zijn in totaal 17879 toegankelijkheidsproblemen vastgelegd. In onderstaande overzicht de top 10 succescriteria waar een of meer bevindingen van zijn gemeld.

Top 10 succescriteria met een probleem (alleen websites)
Succescriterium Aantal
Info en relaties (1.3.1)1897
Niet-tekstuele content (1.1.1)1439
Contrast (minimum) (1.4.3)1074
Naam, rol, waarde (4.1.2)957
Linkdoel (in context) (2.4.4)799
Contrast van niet-tekstuele content (1.4.11)723
Paginatitel (2.4.2)718
Toetsenbord (2.1.1)616
Focus zichtbaar (2.4.7)616
Identificeer het doel van de input (1.3.5)529
30-11-2022, bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl

In bovenstaand overzicht komen de bevindingen uit 1439 verklaringen van websites met een status B. Een succescriterium kan meer dan een keer voorkomen in een verklaring.