Toegankelijkheidsverklaringen van websites

De Nederlandse overheid wil dat overheidsinformatie toegankelijk is voor al haar burgers. Via de toegankelijkheidsverklaring moeten overheden zich verantwoorden. Een van de mogelijkheden die aan overheden wordt geboden is dat ze dit via toegankelijkheidsverklaring.nl doen. Op basis van wat er openbaar gepubliceerd is in het register verzamelen wij maandelijks alle data. Die zetten wij op deze pagina om naar interessante cijfers. Deze cijfers combineren we met cijfers uit andere bronnen zoals de verzamelde data van 200 OK.

Toegankelijkheidsverklaring.nl

Status van alle webdomeinen

Status A
3%
Status B
14%
Status C
4%
Status D
18%
Geen verklaring
61%
01-06-2024, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en herziene data van 200 OK

Betekenis van de status
 • Status A. Er is maximaal 3 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen problemen gevonden en de site voldoet geheel.
 • Status B. Er is een onderzoek uitgevoerd, problemen en de gevolgen voor gebruikers zijn benoemd en (herstel) maatregelen zijn gepland.
 • Status C. Er is een eerste stap gezet, bijvoorbeeld een eerste onderzoek ingepland. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.
 • Status D. Er zijn nog geen concrete stappen gezet. Wel is een verklaring beschikbaar.
 • Geen verklaring. Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de website beschikbaar. Deze websites (of webdomeinen) staan nog niet in het register maar mogelijk wel in het dashboard met een status E.

De meeste overheidsorganisaties hebben meer dan een website. Je kunt in je toegankelijkheidsverklaring bij een website meer dan een webdomein opnemen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij websites waar de formulieren op een ander domein of subdomein staan. Als alle overheidsorganisaties al hun websites en webdomeinen invoeren zouden er naar schatting 11600 adressen van websites en apps in het register moeten staan. Een website of webdomein kan in meerdere verklaringen voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij samenwerkingsverbanden of organisaties die van hetzelfde platform gebruik maken.

Inventarisatie webdomeinen

Bij 200 OK wordt al ruim 10 jaar websites van overheden verzameld. Waar letten we op als een we een webdomein verbinden aan een of meerdere overheidsinstanties?

 • Het logo of woordmerk staat prominent in de kop van de pagina en is van een overheidsinstantie.
 • De afzender staat in de footer vermeld en is een overheidsinstantie.
 • Eigenaar, afzender of oprachtgever staat vermeld in het colofon of de contactpagina en is een overheidsinstantie.
 • Het webdomein of het subdomein is van een overheidsinstantie.
 • De genoemde organisatie is een samenwerking van 1 of meerdere overheidsinstanties en/of een overheidsinstantie is leidend in deze samenwerking.
 • De dienst aangeboden op het webdomein is onderdeel van een belangrijke, vaak wettelijke taak van een overheidsinstantie.
 • De inhoud van de website of het webdomein is onderdeel van een belangrijke, vaak wettelijke taak van een overheidsinstantie.

Met overheidsinstantie bedoelen we ook Organisaties met overheidsbemoeienis.

Lagere stijging aantal gepubliceerde verklaringen van websites

In de grafiek zie je het aantal toegankelijkheidsverklaringen voor websites in het register sinds de invulassistent in 2020 live ging. Deze zijn onderverdeeld in de status A tot en met D.

Toon toegankelijke tabel
TijdstipStatus AStatus BStatus CStatus DTotaal
'20 Q219413117108
'20 Q3803508954671792
'20 Q410345612026262387
'21 Q113659811676602561
'21 Q216380911316632766
'21 Q319294710826782899
'21 Q4247110910687253149
'22 Q1259118910177483213
'22 Q2276130210397553372
'22 Q3292137210457893498
'22 Q4338144910437803610
'23 Q1360152210348663782
'23 Q235516039999543911
'23 Q33801637111213734502
'23 Q44351677126216365010
'24 Q14651838124518725420

Opmerking: op 10 november 2022 zijn een aantal cijfers gecorrigeerd. De verbeterde cijfers zijn gebaseerd op opgeschoonde data en verbeteringen aan de software bij 200 OK. Met name de cijfers van Q3 2020 klopten niet.

1-04-2024 bron: toegankelijkheidsverklaring.nl en data van 200 OK

De toegankelijkheidsverklaringen voor apps zijn niet opgenomen in bovenstaande grafiek. Dit zijn er inmiddels 340.

Opmerkelijke momenten

Controle door Logius

Logius controleert verklaringen met de status A en B op volledigheid in de rapportage. (Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van bijvoorbeeld het handmatig toegankelijkheidsonderzoek). Logius is rond het eerste kwartaal van 2021 gestart met controleren.

Status toegankelijkheidsverklaring Nog niet gecontroleerd Goedgekeurd Afgekeurd
Status A 88 296 82
Status B 487 1329 185

01-06-2024, bron: toegankelijkheidsverklaring.nl.

Soort toegankelijkheidsproblemen

Op dit moment is er geen zuiver beeld meer te krijgen van de toegankelijkheidsproblemen op overheidswebsites via alle toegankelijkheidsverklaringen.


Op basis van alle ingevulde toegankelijkheidsverklaringen kan je een goed beeld krijgen van de toegankelijkheidsproblemen op overheidswebsites. Er zijn in totaal 18307 toegankelijkheidsproblemen vastgelegd. In onderstaande overzicht de top 51 succescriteria waar een of meer bevindingen van zijn gemeld.

Top 51 succescriteria met een probleem (alleen websites)
Succescriterium Aantal
0.0.0-1
01-06-2024, bron: openbare data op toegankelijkheidsverklaring.nl

In bovenstaand overzicht komen de bevindingen uit 1462 verklaringen van websites met een status B. Een succescriterium kan meer dan een keer voorkomen in een verklaring.